Spracovanie osobných údajov

INFORMÁCIE o spracovaní osobných údajov

1. Spoločnosť IKTUS, s.r.o. so sídlom Loučky 100, 793 16 Zátor, IČ 48395790, zapísaná na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka C 6482, ako správca osobných údajov podľa čl. 26 Nariadenie, spracúvajú v prípade vašej dopytu služieb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým aj ďalej len "nariadenie"), nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, adresu, telefón, e-mailovú adresu, text správy alebo dopytu služieb
 
2. Meno, priezvisko, adresu, emailovú adresu a telefón je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vami položená otázka. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou IKTUS, s.r.o. spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi vami a IKTUS, s.r.o. , Najdlhšie 1 rok od vašej dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.
  
3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre nich môže spracovávať aj tento spracovateľ:
- INT, s.r.o., IČO 25579711, so sídlom Tuřanka 1222/115 | 627 00 Brno-Slatina, zapísaná u Mestského súdu v Brne, oddiel C, vložka 35321
- prípadne ďalšími poskytovateľmi spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Správca nevyužíva.
  
4. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo: požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadné žiadať kópiu týchto osobných údajov, požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov. Tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy správcu neprevažujú nad vašou ochranou súkromia, v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne na súd.