Projekty EU

Projekt: Inovace strojového vybavení firmy IKTUS, s.r.o. 

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001287

Cíl projektu: Platformou projektu je produktová  a procesní inovace - průmyslová výroba plošně ohýbaného nábytku z laminovaných dřevotřískových desek. Cílem projektu je rozšíření výroby o nové technologické postupy a technická řešení, nabízející nové designové variace. Inovace je podmíněna pořízením strojů se speciálními funkcionalitami. Jejich instalací dosáhneme optimální kvality produkovaných výrobků, racionalizace nastavovacích a produkčních časů a získáme také kapacitně odpovídající výrobní uzly.

Cílem projektu je získat nové, na trhu výjimečné možnosti pro inovaci produktů na základě speciálně vyvinutého technologického postupu.

K produktové inovaci dochází ve spolupráci s odborem architektury a stavebnictví, VŠB-TUO, stavební fakulty. Cílem této spolupráce je rozvoj využití technologie, ochrany práv k tomuto novému výrobnímu postupu a rozvoj plošně ohýbaného nábytku do ucelené produktové řady.

Současně spolupracujeme s VŠB-TUO, fakultou strojní, na inovaci výrobních procesů tak, aby došlo k efektivní a ekonomické výrobě navrhovaných produktových řad, dosažení vysoké kvality produkovaných výrobků, minimalizaci energetické náročnosti a ekologizaci provozu. 

Projekt je spolufinancován z 35 % prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Projekt: Odborné vzdělávání zaměstnanců firmy IKTUS, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004759

Cíl projektu: Cílem projektu je vyškolení zaměstnanců, aby byli schpopni vytvořit systém sledování plnění výrobních norem a optimalizace systému odvádění práce, který bude mít snadno a rychle k dispozici přehled plnění výrobních norem s vazbou na plnění rentability zakázek. Dále mít přehled odvedené práce jednotlivých výrobních dělníků a jejich využití pracovní doby s vazbou na výši odměny.

Projekt je spolufinancován z 85 % z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

×